Ліцей с.Глинськ Калинівської міської ради

    1.Організаційні питання:

 Закон України "Про повну загальну середню освіту

  Постанова КМ "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів" від 13.09.2017 №684

"Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти №1568 від 06.12.2017

Листи МОН:

    Щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про повну загальну середню освіту" від 08.04.2020 №1/9-201

   Щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про повну загальну середню освіту" від 08.04.2020 №1/9-201

  Про переліки навчальної літератури, рекомендованої міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році 

Щодо неухильного дотримання законодавства від 14.08.2020 №1/9-441

    2. Підвищення кваліфікації:

   Постанова КМУ "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників2 від 21.08.2019 №800

Лист МОН "Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середгьої освіти" від 04.03.2020 №1/9-141

3. Конкурс на посаду керівника:

 

Наказ МОН "Щодо примірного переліку питань" від 19.05.2020№654

Лист МОН "Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти" від 20.05.2020 №1/9-264

 

 Професійний стандарт керівника ЗЗСО

4. Приймання, вибуття, переведення учнів:

  Накази МОН:

"Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти " від 16.04.2018 №367

"Про затвердження Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу" від 14.07.2015 №762

 

 

Лист МОН "Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу" від 22.07.2019 №1/9-471

5. Освітній процес:

 

 

 

 

Указ Президента України "Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні" від 30.01.2020 №31/2020

 

  Постанови КМУ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про затвердження Державного стандарту початкової освіти" 21.02.2018 №87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 №688)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами" від 21.08.2013 №607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" від 23.11.2011 №1392    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" від 15.08.2011 №872

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накази МОН:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про затвердження типового Переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій" від 29.04.2020 №574

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінеті впочаткової школи" від 07.02.2020 №143

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу" від 27.08.2019 №1154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу Нової української школи" від 20.08.2018т№924

 

 

 

 

 

"Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти" від 23.04.2018 №414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток "Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи" наказ від 19.08.2016 №1009

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

"Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти" від

 

 

 

 

 

 

 

 

21.08.2013 №1222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти" від 13.04.2011 №329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про затвердження Нормативів наповнюваності грруп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернетів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах" від 20.02.2002 №128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Листи МОН:

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 №1/9-430

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини від 16.06.2020 №1/9-328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству від 18.05.2019 №1/11-5480

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

"Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок"

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу від 21.05.2018 №2.2-1250, №2.2.-1255

 

 

 

 

 

  6.Психологічна служба:

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

"Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Безпека життєдіяльності:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Накази МОН:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу" від 16.05.2019 №659   

"Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдяльності" від 31.01.2019 №97       

"Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти " від 26.12.2017 №1699  

"Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України" від 15.08.2016 №974

 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів" від 14.12.2021 №1423