Ліцей с.Глинськ Калинівської міської ради

Наказ про зарахування до 1-го класу ліцею с.Глинськ на 2022-2023 н.р.

Список учнів зарахованих до 1-го класу навчального закладу:

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.

 Список учнів зарахованих до 10-го класу:

2021-2022 н.р.

2020-2021 н.р.

Організацію прийому здійснено на підставі документів:

Конституція України Стаття 53. Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Закон України "Про освіту"; Стаття 7. Мова освіти Стаття 12. Повна загальна середня освіта п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчальногороку виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій. Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти. Закон України "Про загальну середню освіту"; Стаття 18.

Зарахування учнів

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка (Форма№ 086-1/о) 5 травня 2018 року Міністерство юстиції погодило Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів.