Ліцей с.Глинськ Калинівської міської ради

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання.

Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

Освітня програма містить такі основні компоненти:

- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти; - вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та предметів, дисциплін, логічну послідовність їх вивчення; форми організації освітнього процесу;

- опис та інструменти внутрішнього забезпечення якості освіти.

Освітні програми розробляються на основі Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Освітня програма на 2021-2022 н.р.